Uslovi Korišćenja

Ovaj sporazum je poslednji put izmenjen 28. maja 2019. godine.

USLOVI KORIŠĆENJA internet sajta DONIĆ TRGOVINA D.O.O.

Pažnja: Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.  Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo DONIĆ TRGOVINA D.O.O. ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. DONIĆ TRGOVINA D.O.O. će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, DONIĆ TRGOVINA D.O.O. se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, DONIĆ TRGOVINA D.O.O. ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. DONIĆ TRGOVINA D.O.O. nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije DONIĆ TRGOVINA D.O.O. . Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. DONIĆ TRGOVINA D.O.O. ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. DONIĆ TRGOVINA D.O.O. ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti DONIĆ TRGOVINA D.O.O.

Dokumenti dostupni na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji dokument koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu dokument), pripadaju DONIĆ TRGOVINA D.O.O. ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. DONIĆ TRGOVINA D.O.O. ne prihvata odgovornost za sadržinu ovih. Nemojte preuzimati niti koristiti dokumente ako se ne slažete sa takvim sporazumima. Kada preuzimate dokument  sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, DONIĆ TRGOVINA D.O.O., njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog internet sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Internet Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru DONIĆ TRGOVINA D.O.O. ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Sve cene na ovom internet sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. DONIĆ TRGOVINA D.O.O. maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.

Izmena uslova korišćenja

DONIĆ TRGOVINA D.O.O. može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.